Mont D’Or ombindes med bark fra hvidgran, som vokser lokalt